Red Cell Distribution Width Is Related to Pulse Wave Velocity in Patients With Chronic Kidney Disease

RDW PWV relationship

Authors

  • Zeynep Biyik Selcuk University

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10891265

Keywords:

Red cell distribution width, Pulse wave velocity, Chronic kidney disease

Abstract

Giriş: Kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW), farklı anemi türlerinin tanısında rutin olarak kullanılan bir parametredir. Son çalışmalar genel popülasyonda ve kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda RDW'nin mortalite ile ilişkisini göstermiştir. Ancak kronik böbrek hastalığında (KBH) RDW ile ilgili çalışma sayısı yetersizdir. Kronik böbrek hastalarında RDW ile aterosklerozun habercisi olan arteriyel sertlik arasındaki ilişkiyi değerlendirdik.

Yöntemler: Bu kesitsel çalışma, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi nefroloji polikliniğinde takip edilen prediyaliz hastaları ile gerçekleştirildi. Nabız dalga hızı (PWV) ve augmetasyon indeksi Mobil-O-Graph NG (İ.EM GmbH Stolberg Almanya) arteriyografi cihazı kullanılarak belirlendi. Carotis İntima Media Kalınlığı (CIMT) değerlendirildi. Hariç tutma kriterleri, koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, kanama veya malignitenin varlığıydı.

Bulgular: Toplamda 3 ila 5 arası KBH'li 259 hasta çalışmaya dahil edildi. Medyan RDW %13,8 idi. RDW değerleri ortancanın üzerinde olan hastaların karotis intima media kalınlığı, BMI, PWV ve daha düşük hemoglobin ve eGFR değerleri, RDW değerleri ortancanın altında olan hastalara göre anlamlı derecede yüksekti. RDW yaş, BMI, CIMT ve PWV ile pozitif korelasyon gösterdi ve albümin, ferritin, hemoglobin, eGFR ile negatif korelasyon gösterdi.

Sonuç: Bulgular, yüksek RDW'nin arteriyel sertlik ile pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermektedir. RDW, kronik böbrek hastalığında subklinik aterosklerozun erken tanınmasını sağlamak için faydalı olabilir.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-03-28

How to Cite

Biyik, Z. (2024). Red Cell Distribution Width Is Related to Pulse Wave Velocity in Patients With Chronic Kidney Disease: RDW PWV relationship. Chronicles of Precision Medical Researchers, 5(1), 22–27. https://doi.org/10.5281/zenodo.10891265

Most read articles by the same author(s)