Editorial Team

Editörler Kurulu

BAŞEDİTÖR / EDITOR in CHIEF

Resul Yılmaz, Prof. Dr.,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıları A.D.,

Çocuk Yoğun Bakım B.D.

Tıp Fakültesi,  Selçuk Üniversitesi, Konya 

E-mail: drresul@gmail.com

 

EDİTÖRLER / EDITORS

 Mustafa Süren, Prof. Dr., Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.,

Tıp Fakültesi,  Samsun Üniversitesi, Samsun

E-mail: drmustafasuren@gmail.com

 

İsmail Okan, Prof. Dr.  Genel Cerrahi  A.D.

Tıp Fakültesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul

E-mail:  hismailok@yahoo.com

 

Tamer Sekmenli, Prof. Dr., Çocuk Cerrahisi A.D.

Tıp Fakültesi,  Selçuk Üniversitesi, Konya

E-mail:  dr_sekmenli@hotmail.com

 

Adnan Kirmit,  Doç. Dr. ,  Tıbbi Biyokimya A.D.

Tıp Fakültesi,  Harran Üniversitesi, Şanlı Urfa

E-mail: adnankirmit@harran.edu.tr

 

Süheyla Uzun,  Dr. Öğr. Üyesi,  İç Hastalıkları A.D.,

Tıp Fakültesi,  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat

E-mail: szuzun@hotmail.com

 

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

 

Prof Dr İlhan Çiftçi

Çocuk Cerrahisi A.D. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Konya

Prof. Dr. Sevil ÇAYLI

Histoloji ve Embriyoloji A.D. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Walaa Najm Abood, Assist. Prof. Dr.

Immunology, University of Diyala /College of medicine, Iraq

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz

Biyokimya A.D. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Prof.Dr. Ahmet Afşin Kundak,

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıları A.D., Neonatolojı B.D. Adfyonkarahisar, TÜRKİYE

Prof Dr Fatma Oğun

Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.D. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul,  TÜRKİYE

Doç. Dr. Fatma Aybala Altay

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D., Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara,

Prof. Dr. Dürdane AKSOY
Nöroloji A.D., Tıp Fakültesi,  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat

Prof.Dr. Hanifi Soylu,

Selçuk Üniversitesi Tıp  Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıları A.D., Neonatolojı B.D. Konya, TÜRKİYE

Qutuba Ghanim Hessen Karwi,  Dr. PhD.

Pharmacology, University of Diyala /College of medicine, Iraq

 

LANGUAGE EDITOR / DİL EDİTÖRÜ

Hanefi Vural, Prof.Dr.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, TÜRKİYE

E-mail: hvural@fsm.edu.tr

 

Hanifi Soylu, Prof.Dr.

Selçuk Üniversitesi Tıp  Fakültesi, Neonatolojı BD, Konya, TÜRKİYE

E-mail: hasoylu@hotmail.com

 

 

 

Biyoistatistik Editörü / Biostatistic Editor

Şirin Çetin, Doç. Dr. , Biyoistatistik A.D..,

T.C. Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Amasya

E-mail: cetinsirin55@gmail.com