Evaluation Of The Relationship Between Vitamin Supplement Use Levels And Diagnoses Of Patients Referred To Dermatology Outpatient Clinic

Authors

  • bahar ürün ünal Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10891220

Keywords:

Vitamin D supplementation, skin diseases, family medicine

Abstract

Amaç: Bu çalışmada cilt hastalığı olan hastaların D vitamin düzeyleri ile takviye vitamin kullanımının farklı dermatolojik hastalıklar ve bu hastalıkların yol açtığı şikayetlerin üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Temmuz- Eylül 2023 tarihleri arasında Deri ve Zührevi Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran, 15-79 yaş aralığındaki 150 hasta üzerinde yapıldı. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan bu çalışmada 18 sorudan oluşan bir anket uygulandı.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 37,07±15,95 idi (min:15 yıl median:33 yıl max:79 yıl) ve bu katılımcıların %56,7’(n=85)ini kadınlar oluşturmaktaydı. Erkeklerin yaş ortalaması 35,01 ve kadınların yaş ortalaması 26,45 idi. 45 yaş üzeri hastalarda takviye ürün kullanımının diğer yaşlara göre daha az olduğu görüldü ve bunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı(p=0,015).

Sonuç: Vitamin takviyesi ile ilgili yeni araştırmalar ortaya çıkmaya devam etmektedir ve gün geçtikçe daha önemli bir konu haline gelmektedir. Özellikle hem dermatologlar hem de aile hekimleri tarafından sıkça reçete edilen ve gerektiği durumlarda kullanılması önerilen  D vitamini takviyesinin hem bizim çalışmamızda hem de daha farklı ve geniş çaplı çalışmalarda önemli olduğu gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler:  D vitamini takviyesi, cilt hastalıkları, aile hekimliği

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-03-28

How to Cite

ürün ünal, bahar. (2024). Evaluation Of The Relationship Between Vitamin Supplement Use Levels And Diagnoses Of Patients Referred To Dermatology Outpatient Clinic. Chronicles of Precision Medical Researchers, 5(1), 7–11. https://doi.org/10.5281/zenodo.10891220